Międzynarodowy Dzień Tolerancji - co należy o nim wiedzieć?

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - co należy o nim wiedzieć?

Od praktycznie 25 lat, 16 listopada odpowiednio obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został unormowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem tolerancji coraz częściej styka się wiele osób i właśnie ten dzień ma to komunikować. Wnioskowanie do licznych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów tego rodzaju jest okazją do tego, aby zajęli się rozwiązaniem tego dużego problemu. Organizacji UNESCO mocno zależy przede wszystkim na tym, żeby wykluczyć brak akceptacji poprzez nauczanie, czy też organizowanie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu propagowanie tolerancji i zachęcanie do braku przemocy wobec osób skrzywdzonych z wielu powodów.

Coraz częściej zjawiska agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tego rozwiązania. Zaobserwowano jednak, że to właśnie te mniejszości zmagają się z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają okazać się skuteczne w odszukaniu głównych motywów kiełkowania braku akceptacji, ale również mają objaśniać, jak krzywdzące potrafią być oznaki braku akceptacji dla osób szykanowanych. Żeby dowiedzieć się, czym właściwie jest respektowanie nie swoich praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz zaakceptowanie różnic indywidualnych, potrzebne są tego rodzaju czyny, które z całą pewnością stają się pomocne w tym zakresie. Ma też pouczać, uczyć dostrzegania różnych kultur, rozumienia innych ludzi, a także głównym celem tego typu działań jest umiejętności wysłuchiwania.


Jak w naszym kraju celebruje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?


Wspólny apel ogłosili burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to przeciwstawiają się werbalnej oraz fizycznej przemocy wynikającej z homofobii i rasizmu, ale i też wykazują ogromne wsparcie dla tych osób. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice podpisali się pod tymże manifestem. Solidarność tego dnia będzie wyrażana poprzez zawieszanie tęczowych flag oraz oświetlenie wielu budynków, jak powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W szczególności w tęczowych barwach został podświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.